Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

 

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce - 

Ing. Miroslava HOŇKA, kterému jsou podřízeni:

 

 • Markéta Hrdinová

místostarostka obce

 • Pavlína Vitásková

samostatná referentka a účetní obce

 • Libuše Schmuchová

úřednice a pracovnice pošta Partner

Zaměstnanci Obecního úřadu

 • Zdeněk Bobák

správce budov

 • Josef Obdržálek

správce KD

Pověřenec obce

 • Mgr. Kamil Nečas

kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

 

Složení obecního zastupitelstva
obce Děhylov pro funkční období 2014 – 2018

 

 • Ing. Miroslav Honěk

starosta obce

 • Markéta Hrdinová

místostarostka obce

 

 

Rada obce

 

 

 • Ing. Miroslav Honěk
 • Markéta Hrdinová
 • JUDr. Mario Hanák

 

 • Mgr. Jarmila Kozubíková
 • Ing. Jaromír Víteček

 

 

člen rady od 11.12.2017

člen rady od 11.12.2017

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

 • JUDr. Mario Hanák
 • Leona Juříčková
 • Ing. Miroslav Honěk
 • Markéta Hrdinová
 • David Choleva
 • Bc. Miroslav Chyla
 • Mgr. Jarmila Kozubíková
 • Mgr. Tomáš Ponc

 

 • Ing. Monika Pchálková
 • Oldřich Slavík
 • Aleš Šrubař
 • Jaroslav Tomáš
 • Ing. Roman Vitásek
 • Ing. Jaromír Víteček
 • Ing. Blanka Zapletalová

 

člen zastupitelstva obce od 26.3.2018

 

Složení výborů a komisí

 

Výbory obecního zastupitelstva a komise obecní rady nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

Finanční výbor

 

 • Ing. Blanka Zapletalová - předseda
 • Ing. Jaromír Víteček
 • Ing Monika Pchálková
 • Mgr. Veronika  Havličková
 • Karla Vitásková

 

Kontrolní výbor

 

 • JUDr. Mario Hanák - předseda
 • Aleš Šrubař
 • Milena Fluxová
 • Bc. Miroslav Chyla
 • Leona Juříčková

 

Kulturní komise

 

 • Markéta Hrdinová - předseda
 • Jiřina Antonínová
 • Leona Juříčková
 • Mgr. Jarmila Kozubíková
 • Zdeňka Libscherová
 • Petra Šeděnková
 • Pavlína Vitásková
 • Ing. Blanka Zapletalová

 

Komise pro zadávání veřejných zakázek

 

 • Jaroslav Tomáš – předseda
 • Ing. Miroslav Honěk
 • Ing. Jiří Krchňák
 • Oldřich Slavík
 • Aleš Šrubař
 • Ing. Roman Vitásek
 • Ing. Jaromír Víteček

 

Školská rada

 

 • Ing. Miroslav Honěk

 • Mgr. Jarmila Kozubíková