Navigace

Obsah

Reakce na vysílání TV NOVA

Dotované investiční akce

1. Energetické úspory v obecních budovách
    Informační publikace

2. ČOV a dostavba kanalizace v obci Děhylov - DÚR
    Dokumentace pro územní řízení
 


 

Předkládáme občanům obce k seznámení a připomínkám návrh Strategického plánu obce, tak jak jej vzalo na vědomí Zastupitelstvo obce na svém jednání v prosinci 2007.
Strategický plán rozvoje obce v letech 2007-2020 je strategickým programovým dokumentem, který formuluje základní směry jejího rozvoje a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu.
Vychází z volebního programu volebních stran zastoupených v obecním zastupitelstvu a současně navazuje na strategický plán rozvoje Moravskoslezského kraje. Je to dlouhodobý záměr, přesahující volební období současného zastupitelstva. Představuje určitou formu představy o tom, čeho chce obec v nejbližších dvou desetiletích dosáhnout, a jak při tom hodlá postupovat. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané obce chtějí změnit, a tím, co a jak, je prakticky možné realizovat. V našem případě jde o dosažení rovnováhy mezi rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbanistických a kulturních hodnot.

Tento dokument není dogmatem. Je to vize, která bude průběžně konfrontována s reálnými možnostmi obce a se zřetelem na ně dále aktualizována. Vychází mj i ze současných znalostí, představ a finančních možností obce. A bude z něj vycházet, upravovat a měnit jej i další generace našich spoluobčanů, která bude řídit tuto obec.

Připomínky a doplňky k předloženému textu adresujte prosím na obecní úřad do 10.3.2008, tak ať může být Strategický plán dále projednán na březnovém jednání zastupitelstva

Dokument - návrh Strategického plánu obce Děhylov

Starosta obce 


 

Veřejné zakázky

 

Datum Název a popis dokumentu  Ke stažení
28.06.2010 Realizace: Revitalizace aleje u řeky Opava – Děhylov pdf
28.06.2010 Odborný dozor: Revitalizace aleje u řeky Opava –Děhylov pdf
30.11.2009 Výstavba ČOV a dostavba splaškové kanalizace v obci Děhylov - DSP pdf
30.11.2009  DSP pro Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel pdf
05.02.2009 Zpracování Územně plánovací dokumentace obce Děhylov pdf
  Předmětem plnění je zpracování Územně plánovací dokumentace obce Děhylov.  
17.01.2009 Mandátní smlouva pro projekt Výstavba ČOV a dostavba splaškové kanalizace v obci Děhylov pdf
  Předmětem veřejné zakázky je zastupování obce Děhylov jako mandantář od přípravy a podání žádosti o dotaci na výstavbu až po zkolaudování stavebního projektu Likvidace odpadních vod. V rámci mandátní smlouvy předpokládáme plnění zejména následujících činností...  
09.05.2007 Energetické úspory v obecních budovách pdf
  Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy obecního úřadu a základní školy v Děhylov dle projektových dokumentací: „Stavební úpravy Obecního úřadu Děhylov, vyvolané závěry energetického auditu“, číslo 4-Zb-10013, z 9/2007 a „Stavební úpravy ZŠ v Děhylově, vyvolané závěry energetického auditu“, číslo 4-Zb-09068, z 6/2007 zpracovaných Ing. Josefem Žabenským.  
30.04.2007 Statické zajištění kaple Navštívení p. Marie v Děhylově pdf
  1. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, přičemž rozsah požadovaného plnění zakázky je určen technickou dokumentací, zpracovanou pro stavební povolení, dále jen „zadávací dokumentace“ včetně výkazu výměr a soupisu prací a dodávek, vypracované Ing. Josefem Žabenským, Ostrava – Martinov zak.číslo 4-Zb-08723 a stavebním povolením vedené pod č.j. OVaUP/2391/2223/05/TC