Děhylov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Velmi důležitým rokem, nejen ve Slezské, ale i české historii byl rok 1742. V něm tehdejší pruský král Fridrich II nazývaný chrabrý, (následník kr. FRIDRICHA I. ze známého pruského rodu Hohenzollernů) po vítězných tzv. Slezských válkách anektoval (připojil) Hlučínsko k Prusku. Po anexi dosadil Fridrich II do Hlučína svého pruského daňového poradce a od r. 1751 purkmistra a policejního komisaře. Následně dochází k poněmčení našeho národa.

hasičské skladištěK českým zemím bylo toto území zpět připojeno až po první světové válce 4.2.1920. Po Mnichovu bylo Hlučínsko připojeno ke Slezské župě, ale Děhylov a Dobroslavice se staly součástí tzv. Říšské župy SUDETY. Po osvobození Děhylova dne 27.4.1945 byl obnoven stav před r. 1938. Teprve od 4.1.1979 byla obec Děhylov součástí města Hlučína. Od voleb v roce 1991 je obec samostatná

Většina původních obyvatel se dříve živila zemědělstvím. První písemná zmínka o obci Děhylov je datována 21.5.1464. Je to přesně o 149 let dříve než Kryštof Kolumbus spatřil poprvé břehy slavné Ameriky. Kde se historicky na Děhylov hrabe takové velkoměsto, jakým je New York. Od r. 1518 se ve vlastnictví Děhylova střídali různí feudálové. Pro orientaci r. 1773 měl Děhylov 404 obyvatel, bydlících v 60 staveních. Z toho měl 1. rychtáře, 15 sedláků a 11 zahradníků. Pokud by někdo měl zájem o podrobnější informace, musel by hledat v zemském archívu v Opavě, nebo se probírat zápisky kroniky psané švabachem panem hrabětem Rudolfem z Gaschina, jenž nastoupil na Hlučínské panství r. 1673.

Založení obce: v období let 1377 až 1400 (osada)
Založení spolku dobrovolných hasičů: 1898
Zřízení obecního vodovodu: 1.9.1910
Železnice postavena: 1854
Kulturní památka: Kaple Panny Marie, postavená v 1. polovině 18. století, slouží k bohoslužbám dodnes. (Přestavěna v roce 1852)
Obecná škola: 1892, modernizace - ústřední topení 1970
Poštovní úřad: 1869
Požární siréna instalována: 8.5.1932
První veřejné osvětlení: 7.12.1928
elektrifikace obce: 1928
Pomník padlým z 1. světové války odhalen 26.8.1934 - počet obětí 15.

Volby v letech 1929 a 1935 do sněmovny a senátu

  sněmovna senát
 strana 1929 1935 1929 1935
Čs. soc. dem 213 171 171 151
Republ. strana 56 66 58 44
Čs. nár. soc. 69 70 56 58
aČs. lid. 51 58 47 56

 

V kronice je uvedeno, že od 1.12.1928 byl Děhylov přidělen k hlučínskému okresu.

Podle kroniky od r. 1945:
Obec byla obsazena 9.10.1938 ve 12 hod.
Oběti války:

  • Josef Jureček, nar. 4.10.1898, odborný učitel a zemský osvětový inspektor in memoriam. Byl uvězněn pro ilegální činnost a umučen 22.3.1942 v koncentračním táboře Osvětim. Na zdejší obecní škole má pamětní desku.
  • Ladislav Víteček, nar. 10.5.1895, rolník a ruský legionář z 1. světové války. Byl uvězněn za přechovávání důstojníka rudé armády a že mu byl nápomocen k útěku k partyzánům. Byl popraven 17.4.1944 v Brandeburku. Na budově č.p. 8 - statku - manželů Vítečkových byla umístěna pamětní deska.
  • Marie Hudečková, nar. 3.11.1913, uvězněna pro ilegální činnost a Bohuslav Musálek, nar. 7.11.1899, uvězněn pro protistátní činnost. Oba zůstali nezvěstnými.
     

Obec byla osvobozena 27. dubna 1945 večer. Úplně byly zničeny 4 obytné domy a 4 stodoly a těžce poškozeno 6 budov.
8. června 1946 byl předán Českomoravský válečný kříž Ladislavu Vítečkovi in memoriam a Beatě Vítečkové.

21.5.1950 byl uveden místní rozhlas do provozu.
V r. 1950 přípravný výbor JZD, 5.1.1953 ustaveno JZD III. typu.
Mateřská škola zřízena k 15.10.1951.
v roce 1956 byla provedena rekonstrukce státní silnice od nádraží do Pustkovce.
V r. 1956 zřízena automatická telefonní ústředna pro Děhylov, Dobroslavice a Plesnou připojenou na Hlučín.
1.5.1958 dokončena novostavba prodejny Jednota.
22.7.1967 otevření kulturního domu.
Vybudován skupinový vodovod pro obce Děhylov, Plesná, Dobroslavice a Jilešovice v roce 1971.
Plynofikace obce v roce 1994 – 1995.