#
#

Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

 

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce - 

Ing. Miroslava HOŇKA, kterému jsou podřízeni:

 

 • Ing. Blanka Zapletalová

místostarostka obce

 • Pavlína Vitásková

samostatná referentka a účetní obce

 • Libuše Schmuchová

úřednice a pracovnice pošta Partner

Zaměstnanci Obecního úřadu

 • Zdeněk Bobák

správce budov

 • Josef Obdržálek

správce KD

Pověřenec obce

 • Mgr. Kamil Nečas

kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

 

Složení obecního zastupitelstva
obce Děhylov pro funkční období 2018 – 2022

 

 • Ing. Miroslav Honěk

starosta obce

 • Ing. Blanka Zapletalová

místostarostka obce

 

 

Rada obce

 

 

 • Ing. Miroslav Honěk
 • Ing. Blanka Zapletalová
 • Ing. Monika Pchálková
 • Ing. Libor Václavek
 • Ing. Jaromír Víteček

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 • JUDr. Mario Hanák
 • Ing. Miroslav Honěk
 • Ing. Ladislav Horák
 • David Choleva
 • Bc. Miroslav Chyla
 • Mgr. Jarmila Kozubíková
 • Petr Libscher
 • Ing. Radim Macalík
 • Ing. Monika Pchálková
 • Mgr. Tomáš Ponc, LL.M.
 • Oldřich Slavík
 • Ludmila Tomášová
 • Ing. Libor Václavek
 • Ing. Jaromír Víteček
 • Ing. Blanka Zapletalová

 

 

 

Složení výborů a komisí

 

Výbory obecního zastupitelstva a komise obecní rady nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

Finanční výbor

 • Ing. Monika Pchálková - předseda
 • Ing. Radim Macalík
 • Marcela Červencová
 • Radomír Chwalek - zvolen na 6. zasedání zastupitelstva obce 17.6.2019
 • Ing. Jaromír Víteček- zvolen na 6. zasedání zastupitelstva obce 17.6.2019

 

Kontrolní výbor

 • Mgr. Tomáš Ponc,LL.M. - předseda
 • JUDr. Mario Hanák
 • Petr Libscher
 • Mgr. Jarmila Kozubíková
 • Ing. Jiří Dvořáček

 

Kulturní komise

 • Ing. Blanka Zapletalová - předseda
 • Markéta Hrdinová
 • Iva Chwalková
 • Leona Juříčková
 • Jan Slavík
 • Petra Šeděnková
 • Ludmila Tomášová

 

Komise pro zadávání veřejných zakázek

 • Ing. Libor Václavek - předseda
 • Ing. Ladislav Horák
 • Radomír Chwalek
 • Mgr. Tomáš Ponc, LL.M.
 • Oldřich Slavík
 • Jaroslav Tomáš
 • Ing. Jaromír Víteček

 

Školská rada

 • Ing. Miroslav Honěk
 • Mgr. Jarmila Kozubíková