Menu
Obec Děhylov
Děhylov

Povodně rok 1997

Zpráva o povodni ve dnech 7. až 10. července 1997.

ing J. Hudeček, tehdejší starosta obce


Ve dnech 6. července jsem byl informován o zvýšení hladiny řeky Opavy z povodňové komise okresního úřadu v Opavě. Byl průběžně kontrolován stav vody u vodoměru a požadované informace z dispečinku Povodí Odry. Stav byl 6.7. v 6 hodin 2,06m, 22 hodin 2,30, 7.7. 6 hodin 2,50m, 13 hodin 2,68m, 18 hod. 3,23m, 22 hod. 4,88m a o stavu na horním toku nebylo dostatek informací pro zaplavení stanic.

8. července - úterý
Okolo 1 hodiny jsem byl informován p. Holaněm, že voda stoupla a je zatopen a evakuován p. Hron ke své dceři. V té době již bylo přerušeno telefonní spojení v celé obci. Bylo svoláno družstvo hasičů a s členy OZ Ing. Krchňákem a Ing. Vítečkem, který měl ve služebním automobilu mobilní telefon, kterým jsme se spojili s Policií ČR, aby nám uzavčeli silnici II. třídy a zajišťovali úsek cesty II. třídy u nádraží - tato nebyla průjezdná do Hlučína. Zároveň jsme zjišťovali stav vody u rodinných domků hlavne p. Kudely a pí. Mošové, její rodinu jsme evakuovali do pohostinství p. Ševčíka. Podle dodatečných informací byl stav ve 3. hod. 6,24m a řeka kulminovala. Rychlé zatopení dolní části obce způsobilo přetržení hráze řeky u Jilešovic (podle informací p. Hrona voda se zvedla během několika minut o metr i výše). Byli evauováni manřelé Dvořákovi z chaty ev. č. 49 kajakem s p. Ing. Petřivalským a Arnoštem Dostálem. Při celé akci účinně pomáhal s traktorem p. L. Král - převoz lodě a pod. V odpoledních hodinách byl starosta informován oo volání o pomoc z chat u loděnice. Byla zajištěna jízda kajakem p. A. Dostálem okolo všech chat a hlasitým voláním bylo zjišťována přítomnost občanů. Tímto způsobem nebyla zjištěna žádná osoba na chtovišti. Kromě traktoru p. L. Krále aktivně se zapojil s traktorem p. B Choleva. Ve večerních hodinách jsme byli informováni, že na chtovišti u Rybárny jsou rozsvícena světla v chatách a že tam asi jsou někteří chataři. Toto chtoviště bylo navštíveno přes les a po kolejích a na volání se nikdo neozýval. Ve dvou chatách byla rozsvícena světla. Během noci na silnici II. třídy byla neustále služba s členy OZ a členů hasičského sboru a uzávěra silnice byla posunuta k obchdu LuMi. V ranních hodinách jsme byli informováni p. V Cholevou, že v chtách U rybárny jsou chataři a že je zásobuje potravinami. Starost o tuto oblast jsme vypustili, neboť není na našem území a chataři na vlastní riziko zůstali na chtách. Stav vody měl během dne již klesající tendenci. V obci byla přerušena dodávka vody, v důsledku vypnutí elektrického proudu v Ostravě Plesné. Provoz na trati Jilešovice - Svinov byl zcela přerušen a nádraží v Děhylově bylo opuštěno zaměstnanci. K dádraží se bylo možno dostat od Děhylova jen přes proudící proud vody před nádražím nebo traktorem.

9. července - středa
Během dne byla zajišťována pitná voda pro občany a případně náhrada vypnuté elektrické energie zapojení dieselagregátu ve vodárně v Plesné. Byla dojednána možnost načerpání cisteren vodou v Ostravě Plesné před obecím úřadem - hlavně pro Agroproduktivu pro napojení dobytka. Pro naší obec byla odpoledne v 15 hod. přistavena cisterna s pitnou vodou před obecím úřadema pak před obchodem Lumi. Hladina řeky postupně klesá. Evakuované obyvatelstvo z pohostinství se vrátilo ke známým a příbuznám. Během celého dne byla služba na silnici II. třídy.

10. července - čtvrtek
Pitná voda v cisterně dvakrát denně - vodovod bez vody, v Plesné nejde elektrická energie. Ve večerních hodinách podle p. Halšky napojen dieselagregát. Projednáno na Městském úřadě počet zatopených bytů, kteří budou žádat o příspěvek 30 tis. Kč. (jen Hron). Zajišťován stav škod: dvě chaty posunuty cca o 5 metrů (ev. č. 2 - Skoupý Jan, ev. č. 29 - Novotný Miloš) a chata ev. č. 3 - Forgáč Stanislav odnesená vodou. Všechny chaty byly zatopené, i ty, které jsou na ulici K hradlu mezi rodinnými domky p. Hrona a pí. Moškové. Hospodářská budova u chty č. 54 byla vodou odnesena na cestu k loděnici, u č. 20 byla zbořena a rovněž byly zbořeny u č. 2 a č. 29. Rodinný domek, který zakoupil p. René Šeděnka byl zatopen celý, včetně zahrady, stavebního materiálu a pracovních nástrojů jako autobagr, trambus, a pod. Část stavebního materiálu byla odnesena vodou. P. Šeděnka vytáhl techniku ze zahrady a přemístil ke svému rodinnému domku. Bylo zjištěno odnesení části cesty-hráze u vodoměru, která se postupně neustálé trhala. Večer nastoupili vojáci k hlídání zatopených oblastí. Proto bylo odvoláno hlídání jak silnice II. třídy tak i chatové oblasti a přenecháno na velení armády a ČP.

11. července - pátek
Elektrická energie v Ostravě Plesné byla zapojena. Čerpání vody bylo již prováděno bez dieselagregátu. Postupně je obnovována dodávka pitné vody, v celé obci byla obnovena asi v 17 hod. cisterny již do obce nedojíždějí. Obec prováděla jen kontroly na ohrožených úsecích a zajišťovala hasičským sborem čerpání vody v chatách a rodinných domcích a odklízení stromů, které brání provozu na místních komunikacích.

13. července - neděle
Tlak vody v obci se ztrácí a dolní část obce je bez vody. Čerpadla pracují na plný výkon. Voda se v potrubí ztrácí. Náhradní doprava na železnici je zajišťována mimořádným jízdním řádem a zastávkou autobusu u školy. Vlak jezdí Opava - Háj ve Slezsku.

14. července - pondělí
Vodaři hledají poruchu na potrubí v Děhylově. Část obce má vodu, ale není dostatečný tlak - hledá se poruch. Porucha nebyla během dne nalezena. Je obnovena doprava vlakem Děhylov - Opava a zpět s náhradní autobusovou dopravou do Svinova. Zajištění kontejneru pro chatovou oblast a ulici K hradlu. Požadavek odvozu kontejneru Technických služeb. Nedostatek kontejnerů u dodavatelů. Stav vody u vodoměru je již 1,90 m, což je blížící se normálnímu stavu řeky.

15. července - úterý
Vodaři přistoupili k uzavření vodovodu pro dolní část obce a postupně se zvyšoval tlak vody ve vodovodu a byla nalezena porucha na vedení u nádraží, která nebyla patrná, protože porucha byla pod vodou. Po opravě byla dodávka vody obnovena v celé obci - problémy jsou jen na myslivecké chatě a to ještě v pátek 18.7.

16. července - středa
Obnovena doprava na železnici z Opavy do Svinova a zpět.

18. července - pátek
V 7.30 hod. je stav 1,90 m a stav hladiny se postupně zvedá, odpouští se jezero na štěrkovně, kde hrozí v případě vytrvalých dešťů protržení hráze. Na 14 hod. svolává povodňová komise jednání do Opavy, kde jsou předpovídané trvalé a vydatné srážky. Bylo provedeno opatření - hlídky požární ochrany cca co 4 hodiny.

22. července
Okolo půlnoci kulminuje řeka Opava - výška hladiny je 3,13 m. Postupný pokles hladiny.
 

                                                                                 starosta obce J. Hudečrk

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky