Menu
Obec Děhylov
Děhylov

Kronika 1997-1998

Kronika ZŠ v Děhylově 1997 - 1998

Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září ve školní budově v Děhylově. Zahájení byli přítomni rodiče nastávajících prvňáčků. Zahajovací projev pronesla paní ředitelka Marie Vítečková. V tomto školním roce byla škola čtyřtřídní, se spojeným 2. a 3. ročníkem. Jelikož nastává pokles porodnosti a dětí stále ubývá a mnoho rodičů navíc opouští vesnickou školu v domění, že na velké městské škole jejich dítě získá větší znalosti, dochází i v tomto školním roce k poklesu stavu žactva, nad čímž se zamýšlejí také oba starostové a na plenární schůzi v Děhylově vystoupil pan starosta Hudeček s apelem na přítomné rodiče. Avšak zase někteří rodiče zapsali své děti již odprvní třídy v Hlučíně nebo v Ostravě.

Výuka v tomto školním roce byla opět realizována podle vzdělávacího programu Základní škola, s cizím jazykem ve 4. a 5. ročníku. Angličtinu v obou třídách vyučovala paní učitelka Pavla Dědochová.

Rozdělení tříd a stav žactva:
1. třída - vyučovala paní učitelka Jana Plurová v Děhylově (18 žáků: 10 chlapců, 8 dívek). Z Děhylova bylo 7 dětí, z Dobroslavic 11.
2. třída - vyučovala paní učitelka Marie Vítečková společně se 3. třídou. V 2. třídě bylo 12 žáků - 5 chlaců a 7 dívek; z Děhylova bylo 5 dětí, z Dobroslavic 7.
Ve 3. třídě bylo 9 žáků - 4 chlaci a 5 dívek; z Děhylova bylo 5 žáků, z Dobroslavic 4.
4. třída - vyučovala paní učitelka Pavla Dědochová v Dobroslavicích ( 16 žáků: 9 chlapců, 7 dívek). Z Děhylova bylo 6 dětí, z Dobroslavic 10.
5. třída - vyučovala paní učitelka Ivana Gaidová v Dobroslavicích ( 15 žáků: 9 dívek a 6 chlapců). 1O žáků bylo z Děhylova a 5 z Dobroslavic.

Šlolní družina byla otevřena v Děhylově. Paní vychovatelka Pavlína Černá zde měla zapsáno 25 dětí. Na obou školních budovách vyučoval náboženství pan farář Jan Kučera a zapsáno měl 22 dětí. V Děhylově vedla paní Gita Ďuranová kroužek ročních prací pro dívky z obou vesnic.

Stav žáků k 30.6.1998
1. roč. 18 žáků (8 dívek) - 11 žáků z Dobroslavic
2. roč. 12 žáků (7 dívek) - 7 žáků z Dobroslavic
3. roč. 9 žáků (5 dívek) - 4 žáci z Dobroslavic
4. roč. 16 žáků (7 dívek) - 10 žáků z Dobroslavic
5. roč. 15 žáků (9 dívek) - 5 žáků z Dobroslavic
70 žáků (36 dívek)- 37 žáků z Dobroslavic
33 žáků z Děhylova

Přehled o prospěchu a chování:
počet tříd: 4
počet žáků: 70
prospělo: 70
neprospělo: 0
snížená známka z chování: 0

Ve školním roce 1997/98 se nevyskytly žádné větší kázeňské přestupky a nebylo nutno přistupovat k žádným kázeňským opatřením. Paní učitelka Pavla Dědochová plnila funkci protidrogového poradce, vypracovala pro školu Protidrogový program, ale na škole se problémy s drogami nevyskytly.

Po prázdninách opustili školu tito žáci:
Adam Hrbáč (1. tř.) se přestěhoval do Hlučína.
Martin Matera (1. tř.) odešel do školy v Ostr. Porubě.
Blanka Buchelová (2. tř.) přechází na jaz. školu do Ostravy.
Veronika Polášková (2. tř.) přechází na sport. školu do Poruby.
Z 5. ročníku na osmileté gymnázium do Ostravy odešel Miroslav Osmančík, Tereza a Eliška Šeděnkovy. Do Ostravy odešel Dalibor Šimek a Martin Hrubý. Do Hlučína na matematickou školu přešla Michaela Langrová. Do Hlučína na ZŠ Tyršova odešli: Petr Košec, Martin Vitásek, Jan Vygunda, Eva Řezníková, Eva Holušová, Jana Kohoutková, Pavla Polášková, Kateřina Matyšková, Romana Mikesková.

Přehled o docházce žáků:
1. roč. zameškáno 1 200 hodin
průměr na žáka 66,66 hod.
2. roč. zameškáno 598 hodin
průměr na žáka 49,8 hod.
3. roč. zameškáno 634 hodin
průměr na žáka 70,44 hod.
4. roč. zameškáno 881 hodin
průměr na žáka 55,06 hod.
5. roč. zameškáno 918 hodin
průměr na žáka 61,2 hod.
Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny.

Soutěže
V průběhu školního roku se žáci zúčastnili několika soutěží. Soutěže Ml. zdravotníků se zúčastnila hlídka ve složení V. Tyralová, V. Plurová, J. Klišová, M. Malyška a V. Francúzová. Matematické soutěže Klokánek se zúčastnili všichni žáci 4. a 5. roč.. Nejlepších výsledků dosáhl M. Osmančík. Další matematické soutěže Kosočtverec se taktéž zúčastnili žáci 4. a 5. třídy a nejlépe se umístil opět M. Osmančík, M. Langrová a E. Holušová.

Žáci 1., 2. a 3. roč. se zúčastnili sportovních soutěží. V soutěži o nejlepšího sportovce 5. tř. se nejlépe umístil M. Hrubý.
Žáci 2., 3. a 4. roč. se v zimním období zúčastnili plaveckého výcviku v Opavě.
Žáci 4. a 5. roč. se 2x v roce zúčastnili v Hlučíně na dopravním hřišti školení Mladých cyklistů.

Život školy
V tomto školním roce se žáci zúčastnili tří filmových představení v kině v Hlučíně. Podvakrát byli v mat. škole v Děhylově na divadelním představení. Jeli do Planetária v Krásném Poli. Na konci roku jeli na společný výlet na Radhošť a do Rožnova. Podívali se do sanatoria v Klimkovicích.

Rodičovské sdružení
Spolupráce s rod. sdružením byla velmi dobrá. Paní Eva Bobáková byla zvolena na plen. schůzi jako nový předseda rod. sdružení. Paní Hana Šimková i nadále dělá pokladníka rod. sdružení. Děti dostaly na Mikuláše balíčky, v únoru proběhl v obou kulturních domech dětský maškarní bál, na Den dětí byly na hřištích soutěže s bohatými cenami. V Dobroslavicích ve škole vedly matky cvičení s dětmi. Vycházející žáci dostali dárky na rozloučenou. V obou obcích se konaly za přispění žáků školy oslavy Svátku matek.

Školnice
Na škole v Dobroslavicích pracovala jako školnice opět paní Zdeňka Dědochová. Na školní budovu do Děhylova nastoupila v srpnu paní Drahomíra Šeděnková, která hnad od začátku měla velmi mnoho práce s úklidem, poněvadž probíhala nákladná rekonstrukce školní budovy. Aby nedocházelo k promáčení, doško k podřezání a izolování celé budovy. Dále se v přízemí a bývalého bytu a posléze knihovny nákladnou rekonstrukcí vybudovala veliká nová tělocvična.

Jídelny
Ve školní budově v Dobroslavicích opět pracovala paní Libuše Osmančíková. Ve školní jídelně v Děhylově vydávala obědy paní Dana Vagundová.
Školní rok byl ukončen 30. června 1998 v obou školních budovách. Rozloučení s odcházejícími páťáky proběhlo v pondělí 29. června v Dobroslavicích.
Poděkování náleží oběma obecním úřadům, které škole pomáhaly a vycházely vstříc. Ve školní budově v Dobroslavicích probíhala v odpoleních hodinách výuka hud. školy z Háje, které se zúčastnili žáci naší školy.
V červnu ukončila na škole své působení paní učitelka Ivana Gaidová a odchází na školu v Bělé.
Taktéž odchází na vlastní žádost ředitelka školy paní Marie Vítečková.
Prozatím novou ředielkou byla jmenována paní učitelka Pavla Dědochová, poněvadž do vypsaného konkurzu na místo ředitele se nikdo nepřihlásil. Paní učitelka Pavla Dědochová učí na škole (převážně v Dobroslavicích) již dvacet let. Je velmi dobrou učitelkou, zná vesnické poměry a je tedy předpoklad, že bude taktéž dobrou ředitelkou školy - k tomu jí přeji hodně úspěchů a vytrvalosti.

1. třída1. třída:
dole zleva: Michaela Holaňová, Veronika Smisitelová, Kristýna Galejová, Věra Šeděnková, Tamara Putová, Martin Struhala, Martin Matera, Tereza Osmančíková, Jan Pekárek
nahoře zleva: Martin Šrubař, Radim Bobák, Jan Holuša, Jana Sivková, David Belina, David Choleva, Monika Widurová
tř. uč. Jana Plurová

 

2. a 3. třída2. a 3. třída:
dole zleva: Barbora Stuchlá, Soňa Svidrová, Eva Barbíriková, Petra Vydrová, Monika Dokoupilová, Jan Osmančík, Dominik Šimek, Jakub Urbančík, Václav Kupka, Petr Kliš
nahoře zleva: Veronika Polášková, Simona Hrubá, Tomáš Krejčí, Blanka Buchelová, Alena Ferencová, Zdeněk Bobák, Žaneta Vyrobilová, Romana Malyšková, Karolína Kermaschková, Jan Mikeska
tř. uč. Marie Vítečková

 

4. třída4. třída:
dole zleva: Marek Stuchlý, Veronika Francúzová, Jana Klišová, Hana Musilová, Bohdana Kojdecká, Miroslav Matyška, Jan Kolaska, Jiří Holuša
nahoře zleva: Veronika Plurová, Marti Mikolajek, Veronika Urbančíková, Veronika Tyralová, Vojtěch Klement, Pavel Sedlák, Vladimír Grézl, Michal Štěpaník
tř. uč. Pavla Dědochová

 

5. třída5. třída:
dole zleva: Eva Řezníková, Eva Holušová, Miroslav Osmančík, Martin Vitásek, Eliška Šeděnková, Tereza Šeděnková, Dalibor Šimek, Jan Vagunda
nahoře zleva: tř. uč. Ivana Gaidová, Jana Kohoutková, Kateřina Matyšková, Pavla Polášková, Martin Hrubý, Michaelea Langrová, Romana Mikesková, Petr Košec.

 

 

Děhylov 4. srpna 1998
zapsala Marie Vítečková, ředitelka školy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky