#
#

Navigace

Obsah

Investiční akce

Název projektu: Opatření ke zvýšení bezpečnosti v obci Děhylov

Prioritní osa: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 

Předmětem projektu je výstavba chodníku a také rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího chodníku na bezbariérově řešenou komunikaci pro pěší. Součástí projektu je také vybudování zálivových zastávek, které zvýší bezpečnost chodců, především dětí mířících do školy.  Mezi autobusovými zálivy bude vybudován přechod pro chodce, který bude nasvícen, opatřen SSZ a bude zajišťovat bezpečný pohyb chodců i v nočních hodinách. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Fotka uživatele MAS Hlučínsko.